กรณีลูกค้า

ลูกค้าต่างชาติเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสั่งซื้อ

8.1
8.3
8.2

Xuzhou Zhuodin Glass Products Co., Ltd. เยี่ยมชมต่างประเทศเพื่อศึกษา

8
8.4